Sectie Technische info bijgewerkt.

Korte beschrijving van "Dynamisch Remlicht" en "ABS Pro" toegevoegd aan: "Technische info R1200RT & Downloads"