Optische aanpassingen en correcties doorgevoerd en links verwijderd die niet meer actueel zijn

Naast bovenstaande zaken is het BMW motornieuws bijgewerkt met iets dat ik graag bezitten zou.