Nieuwe pagina toegevoegd: "Motorroutes Luc"

Ondanks mijn eerdere melding dat de sectie "Routes" niet verder aangevuld gaat worden, heb ik toch besloten om door mij gemaakte en gereden routes te gaan toevoegen aan de nieuwe pagina: "Motorroutes Luc" (ik zal deze pagina met terugwerkende kracht vullen) Naast het download bestand zal ik ook een overzichtskaartje toevoegen voor de duidelijkheid. Klikkerdeklik! Helaas is het aantal routes dat ik bewaard heb beperkt (wat ik nu dus betreur)