Is mijn site dan echt aan het inkakken?

Persoonlijk noot in het dagboek over de interesse in deze site.