Correcties en opschonen.

Naar ik aanneem, voor het laatst dit jaar, de site gecorrigeerd waar nodig en opgeschoond. Klaar voor 2023!