Alweer een "zomaar stukje van mij" in het dagboek.

Ik ben iemand die bij tijd en wijle van zich moet laten horen (op welke manier dan ook) Dus ook nu weer is dat het geval in het DAGBOEK!