Site updates.

  • De pagina "Opties BMW Luc" is vervallen. Het aantal views was dusdanig beperkt dat ik besloten heb deze te verwijderen.
  • De site is op meerdere punten bijgewerkt / gecorrigeerd.